FRÅGOR OCH SVAR

För att bli träffad krävs det att det är en direktträff på hela kroppen ända ut i fingertopparna av en boll som går sönder. Gäller även markören. Stänk och studs är alltså inte träff. Det finns tre sätt att bli träffad/ utskjuten på. En boll träffar kroppen eller bössan och går sönder. Man skjuter slut på boll. Det tredje sättet är om ni springer utanför banmarkeringarna. Så fort man är träffad sträcker man upp markören i luften och säger TRÄFFAD! Gå sedan till safezone. Lämna paintballmarkören utanför.

Markören drivs av kolsyra. Magasinet rymmer 200 st. bollar. Behöver man extra bollar fyller man på mellan spelen vid safezone. Plocka aldrig upp bollar som ligger på marken för de är gjorda av gelatinskal och sväller direkt efter utskjutandet. Stoppar man i dem kommer bössan inte att fungera. Skaka heller aldrig bössan hårt för då går bollarna sönder i magasinet. Ha en lätt hand med bössan.

Det beror på flera olika faktorer. Hur känslig man är, vart man blir träffad, från vilken riktning, vilket avstånd, mängd kläder o.s.v. Det som har störst betydelse är avståndet. Vi har ett rekommenderat skjutavstånd på fem meter. Kommer man för nära får man kommunicera och backa isär. Bägge blir neutrala tills man fått var sitt nytt skydd. Den som skjuter närmare än fem meter plockas av banan.

Ett amerikanskt försäkringsbolag gjorde en undersökning som omfattade alla kända sporter i USA beträffande skaderisker och paintball fanns efter både jogging och golf på listan, d.v.s. mycket långt ner. Detta förutsätter givetvis att de säkerhetsföreskrifter som finns följs. Lika lite som man spelar ishockey med cykelhjälm spelar man paintball med något annat än en för ändamålet avsedd skyddsmask. Under alla år vi sysslat med paintball och med flera tusen spelande, har vi bara haft några stukade fötter.

Vi innehar Ansvarsförsäkring!

Ja, färgen går lätt tvätta bort i vanlig tvättmaskin. Försök dock tvätta plagget så fort som möjligt. Det kan uppstå en viss blekning om man väntar. Hos oss får ni som bekant låna cammofärgad jacka och byxa, vilket innebär att det endast är era skor som kan bli färgade.

Skalet är av gelatin, och färgen innehåller färgpigment och en form av ”socker”. Dom är 100% nedbrytningsbara av naturen och de löses upp av regn på 48 timmar.

Ni kan vara mellan 8-60 deltagare. Vi har ett rekommenderat minimum på 8 personer. Ni delas upp i lag om max 15 personer.

Vi har ej möjlighet att ta kort. Så betalning sker på plats med kontanter av privatpersoner vi skickar faktura till företag, kommuner och föreningar.

För att få spela hos oss måste man vara 15 år. Är man yngre måste man ha med sig målsman som tar ansvar för de spelande. Man bör även ha med sig intyg från förälder. Någon övre gräns finns inte. Vi har haft alla typer av besökare. Allt från klassträff till 70-årskalas. Det är ofta de som är mest skeptiska till paintball som är mest nöjda efteråt. Ofta vet de inte vad paintball är och när dom får reda på det förstärks det positiva.

Javisst, i anslutning till våra banor har ni möjlighet att koppla av med grillning.

När ni kommer blir ni välkomnade av er instruktör/er. Först byter ni om och tar på er de kläder som ni blir tilldelade. Sedan får ni en säkerhetsgenomgång av instruktören som berättar hur allt går till. Ni blir sedan tilldelade en markör och en mask. Ni delas in i lag och ni får västar så ni kan skilja er åt. Därefter promenerar vi upp till banorna. Där visar vi bangränser, går igenom spelregler samt visar”safezone” . Sedan kör vi igång! Varje spel brukar ta cirka 10 minuter. Er instruktör följer med och guidar runt er från att ni kommer till ni är helt färdiga. Nybörjare eller proffs spelar ingen roll vid spel hos Örebro paintball.